Հարցեր և պատասխաններ

Որո՞նք են ծիրանի սորտերը միջին շերտի համար


Ասացեք ինձ միջին խմբի համար ծիրանի ապացուցված սորտերը: Հատկապես հետաքրքրված են Snegirek և Calyx սորտերի վերաբերյալ ակնարկները:

Պատասխաններ

Լել, Սառցբերգ, Ալյոշա, Վանական